Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Publikacje arrow Konkurs Życie i twórczosć Mikołaja Kopernika
Konkurs Życie i twórczosć Mikołaja Kopernika Drukuj Email
Wpisał: Danuta Janoch   
19.04.2007.

Temat: Wstrzymał słońce - ruszył Ziemi

Cele konkursu:

A.     Zapamiętywanie wiadomości  - uczeń pamięta / zna:

Þ    datę urodzin i śmierci Mikołaja Kopernika

Þ    kim był Mikołaj Kopernik

Þ    czego dotyczyła teoria heliocentryczna

Þ    kto pierwszy stanął na księżycu

Þ    imiona rodziców Mikołaja

Þ    imiona rodzeństwa

Þ    gdzie studiował Mikołaj Kopernik

Þ    z jakich pierwiastków zbudowane jest słońce

B.     Zrozumienie wiadomości - uczeń potrafi/  rozumie:

Þ    potrafi wskazać różnice pomiędzy teorią heliocentryczna

 a geocentryczną

Þ    uporządkować planety według kolejności od Słońca

Þ    pojęcia: planeta, gwiazda, kometa, satelita

Þ    rozwiązać krzyżówkę dotyczącej  życia astronoma

Þ    wymienić cytaty astronoma

Þ    uzupełniać drzewko genealogiczne

C.     Stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych - uczeń potrafi:

Þ    analizować i przetwarzać informacje

Þ    wykryć i uporządkować daty do wydarzeń

Þ    oceniać i wartościować problemy

Þ    formułować wnioski

Metody pracy:-               poszukujące (praca z tekstem źródłowym, rozsypanka, krzyżówka)-               problemowo - aktywizujące

Forma pracy:-               zespołowa (grupowa)

Środki dydaktyczne:

Ø      krzyżówka

Ø      rozypanka

Ø      drzewko genealogiczne

Ø      pytania w balonikach

Ø      uzupełnianie zdań

Realizacja Konkursu: 

I.         Część wstępna, organizacyjna

Ø      przedstawienie komisji nadzorującej konkurs

Ø      losowanie przez uczniów nazw grup

Ø      podział uczniów na grupy, zespoły

Ø      rozdanie materiałów 

II.               Część właściwa:

A.                Krzyżówka

·        uczniowie na podstawie pytań rozwiązują krzyżówkę której  hasłem jest również

przyrząd pomocny w obserwowaniu nieba przez astronoma

·        odczytanie odpowiednio każdej odpowiedzi przez kapitana grupy

·        komisja podaje odpowiednio skale punktacji

B.                 Baloniki·        uczestnicy grupy odpowiednio po kolei za pomocna igły strzelają w baloniki, gdzie ukryte są pytania·        odpowiedzi są indywidualne·        podanie punktacji przez komisje 

C.                Drzewo genealogiczne

·        zespoły podchodzą do odpowiednio przygotowanych drzewek genealogicznych i uzupełniają

brakujące nazwiska bądź imiona·        sprawdzenie wyników pracy·        podanie odpowiednio punktacji 

D.                Daty do wydarzeń·        zawodnicy dostają takie same daty oraz wydarzenia które  musza do siebie odpowiednio dopasować·        sprawdzenie pracy ·        podanie prawidłowych odpowiedzi·        podanie punktacji 

E.                 Uzupełnianie zdań

·        zespoły losują sobie zestawy zdań do uzupełnienia, po czym po kilku minutach przedstawiają swoje

odpowiedzi·        sprawdzenie wyników przez komisje·        podanie odpowiedzi·        ocena pracy uczniów odpowiednią punktacją 

III.           Podsumowanie

·        podliczenie i sumowanie wszystkich punktów poszczególnych grup·        ogłoszenie wyników·        rozdanie dyplomów oraz nagród książkowych i pocieszających 

Pytania do krzyżówki

 1. Nauka zajmująca się badaniem wszechświata, kosmosu
 2. Największa gwiazda układu słonecznego, świeci światłem własnym
 3. Młody uczony niemiecki, wydał rozprawę „Norrotio prima” (Opowiadanie pierwsze)
 4. Wygłosił 17 marca 1522  traktat  o monetach
 5. Model układu słonecznego stworzonego przez Kopernika
 6. Droga Mleczna to ...
 7. Ciało niebieskie, krążące dookoła gwiazd i obracają się wokół ....
 8. Mikołaj Kopernik rozpoczął tam swoje studia kanoniczne
 9. Narzędzie paralaktyczne do obserwacji księżyca
 10. Ósma planeta układu słonecznego
 11. Miejsce pochówki Mikołaja Kopernika

 Pytania do baloników

 1. Jak się nazywa największa planeta
 2. Która z planet posiada najwięcej Księżyców
 3. W którym roku po raz pierwszy człowiek stanął na Księżycu
 4. Z jakich pierwiastków zbudowane jest słońce i inne gwiazdy.
 5. Jakie nauki studiował Kopernik na uniwersytecie w Padwie
 6. Czego dotyczy teoria układu heliocentrycznego.
 7. Pierwsza Kobieta, która poleciała w Kosmos
 8. Kopernik napisał 3 rozprawy ekonomiczne związane z pieniędzmi, podaj tytuły chodź jednego traktatu
 9. Z czego zbudowane są pierścienie Saturna
 10. Panuje na niej wysoka temperatura i wysokie ciśnienie, nie można na niej zamieszkać.

 Przyporządkuj daty do wydarzeń1520/21  - Obrona Olsztyna przed Krzyżakami1543 – Rok śmierci Mikołaja Kopernika 1503 – Otrzymał doktorat z prawa kanonicznego1510 – po raz pierwszy przedstawił swą teorię Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami  z nawiasów.

1. Według teorii heliocentrycznej to ...................... jest centrum świata, zaś Ziemia ..................

....................... są to ciała niebieskie świecące światłem słonecznym, odbitym od jego powierzchni(Planety, Słonce, planeta okrąża Słońce)

2. ............... są to ciała niebieskie obiegające planetę Merkury, Wenus, ................ , .................... ,

..................... , .................... , ........................ , .................... , Pluton to kolejno występujące

planety układu słonecznego(Neptun, Satelita, Mars, Ziemia, Saturn, Jowisz, Uran )3. Mikołaj Kopernik zmarł ............................ .  Pierwsi ludzie, którzy stanęli na Księżycu to ...............................(Neil Armstrong, Erwin Aldrin, 24 maja 1543)

Zmieniony ( 19.04.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »